За услугата


Какво е Tooway™?
Tooway™ е услуга за широколентов сателитен Интернет достъп, предназначен за единични или малки групи потребители в Европа, която се характеризира с умерени цени и високо качество. В някои страни има регулаторни ограничения за ползването на VSAT терминали, затова моля направете конкретно запитване, за да Ви отговорим какви са възможностите за ползване на Tooway™ услугата.

Защо да изберем Tooway™?
Ако живеете на място, където няма ADSL или LAN достъп до Интернет и можете (или не) да се свържете само чрез телефонна линия (жична или мобилна), то Tooway™ е услугата, която търсите, тъй като услугата осигурява високоскоростна широколентова алтернатива на обикновените ниско-скоростни тясно лентови връзки. Tooway™ осигурява близко съотношение цена/производителност за достъп до Интернет, чрез сателит за единични и малки групи потребители, живущи или работещи на местата в Европа, които не са покрити с ADSL, кабелна ТВ или LAN/RLAN-свързаност.

Какво оборудване е необходимо?
Всичко, от което се нуждаете е 75 cm сателитна антена с приемно-предавателно оборудване (TRIA) и Tooway™ сателитен модем. Няма нужда да инсталирате нов софтуер, който да позволява на Вашия компютър да работи със сателитния модем.

Необходима ли е телефонна или друга наземна или мобилна линия?
Не. Tooway™ не изисква телефонни, кабелни или мобилни връзки за обратния канал, използвани при някои технически решения в миналото.

Необходимo ли е лицензиране или регистрация на потребителския Tooway терминал в КРС? Заплащат ли се някакви такси на държавата за ползване?
Не. Пакетите Tooway отговарят напълно на тези изискванията в документа на КРС, съгласно който електронни съобщения за собствени нужди се осъществяват свободно чрез радио съоръжения, които ползват радио честотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен и отговарят на определени технически изисквания. След 2008г. държавни такси за ползване на електронни съобщения за собствени нужди не се дължат.

Има ли някакви изисквания към компютрите?
Няма ограничения. Всеки компютър (независимо от инсталираната операционна система – Windows, Linux или Macinstosh), който има мрежов порт 10/100 Mbps може да бъде свързан към сателитния модем без да е необходимо да бъдат добавяни други софтуерни или хардуерни компоненти.

Колко струва?
Сравнена ценово, по скорост и качество на услугата, Tooway™ е съвместима с наземните широколентови услуги, като същевременно осигурява реална алтернатива за сгради, където Интернет може да бъде ползван само през ниско скоростна телефонна връзка (аналогова, цифрова или мобилна до 3G/UMTS). Чрез съвместното създаване на услугата Tooway™, Eutelsat и ViaSat стартираха един нов етап на висококачествени широколентови сателитни връзки за масовия пазар на много по-ниски цени, които са разработени за задоволяването на комуникационните нужди на няколко компютърни работни места.

Каква е скоростта на връзка на Tooway™?

След 1 юни 2011г. чрез спътника KA-SAT се предлагат абонаментни планове с максимална скорост 10 Mbps от Интернет към потребителя и 4 Мbps от потребителя към Интернет (т.н. Tooway-on-KaSat). След 1 септември 2013 максималните скорости бяха повишени до 20 Mbps от Интернет към потребителя и 6 Мbps от потребителя към Интернет, а от 9 юни 2014 - на 22 Mbps.

Тези скорости са по-високи от масово предлаганите решения с мобилни мрежи: GSM Dialup - 9.6 kbps, GPRS (2G) – до 84 kbps, EDGE (2.5G) – до 236 kbps, UMTS (3G) – до 384 kbps и са близки до скоростите, базирани на HSDPA (3.5G) – от 3.6 до 7.2 Mbps, Wi-Max - до 10 Mbps и HSUPA(4G) – до 21 Mbps, които се предлагат само в някои части на страната.

Какви са максималните възможни скорости на връзка от и към Интернет?
Терминалът от първо поколение Surfbeam чрез спътника Eurobird 3 може да приема с максимална скорост 4 Mbps. Антената (0.96 метра) и 2-Watt ODU позволяват излъчване към сателита със скорост над 1 Mbps, което е свързано с използвания честотен обхват, параметрите на сателита и местоположението на VSAT. Терминалът от второ поколение Surfbeam чрез спътника KA-SAT може да приема с максимална скорост 22 Mbps с антена (0.75 метра) и 3-Watt ODU.

Възможно ли е да си направя инсталацията сам?
За KaSat Tooway препоръчваме на тези, които имат достатъчно знания, умения и възможности да се опитат сами да инсталират терминала и да активират връзката. В него има вграден модул за намиране посоката на спътника и активирането на връзката се осъществява с компютър. Не е необходимо използването на специализиран уред. Разбира се, ако желаете е възможно наш технически екип да извърши инсталацията за Вас навсякъде в България. От добрата и прецизна инсталация зависи качеството на връзката към спътника, а оттук – и качеството на услугата.

В какви граници по азимут и елевация е разположен спътникът, чрез който се предоставя Tooway™ услугата?
Сателитът KA-SAT™ е разположен на орбитална позиция 9° East и е видим на територията на страната на азимут от 200° до 208° и елевация над 37°.

Точната посока за конкретно място може да се определи от тук.

Каква е наличността на Tooway™ услугата на годишна база?
Над 99.5%. Това означава, че Tooway™ услугата, предоставяна съвкупно чрез управляващата станция на мрежата (HUB) и сателитът, разположен на геостационарна орбита, е достъпна в над 99.5% от 365 х 24 часа = 8760 часа и може да бъде недостъпна за 43 часа и 48 минути годишно.

Може ли Tooway™ услугата да бъде интегрирана в мрежа?
Да. Вие се нуждаете само от един IP рутер между съществуваща LAN мрежа и сателитния модем. Ние доставяме специализирани рутери, оптимизирани за работа през сателит.

Може ли Tooway™ да бъде използвана в домашна безжична мрежа?
Да, може. Чрез допълнително заплащане може да Ви бъде изградена такава мрежа. Или можете сами да си закупите и активирате безжичен рутер, посредством който локалният достъп в сградата ще стане реалност.

Има ли Tooway™ triple-play услуги?
Tooway™ антената може да се разшири с модул за приемане на TV програми от съседни спътници. В този случай е необходимо е да се добави допълнителен модул, свързващ кабел и приемник за спътникова телевизия, а за гласова свързаност може да се ползва VoIP адаптер и обикновен аналогов телефон.

Мога ли да приемам спътникова телевизия посредством антената за Tooway™?
Засега ние не предлагаме интегрирано решение, но такова има по принцип.

Мога ли да използвам антена за приемане на спътникова телевизия за ползване на услугата Tooway™?
Не. Антената за приемане на спътникова телевизия е само приемна. За двупосочна свързаност чрез сателит се използват приемно-предавателни антени, които имат по-тясна диаграма на насоченост, по-масивни са и са специално проектирани да функционират до пориви на вятъра със скорост до 120 km/h.

Позволява ли услугата Tooway™ да се играят online игри?
Да, разбира се. При някои игри се получава малко забавяне поради значителното разстояние, което сигналът трябва да измине – земя-спътник-земя (по 36 хил.км.)

Какво би се получило, ако има заразен с вируси компютър, свързан с Интернет посредством услугата Tooway™?
Възможно е генерираният от вируси паразитен трафик да е толкова голям, че да задръсти сателитния комуникационен канал и да доведе до активиране на ограничения от политиката за равноправен достъп (по FAP).

Какво да правя, ако типовата механична конструкция за VSAT антената не е подходяща за определеното от мен място за нея?
Може да бъде изработена подходяща за случая друга механична конструкция (покрив – плосък или наклонен, за земя и др.).

Пречат ли дъждът и снегът за получаване на услугата Tooway™?
Тежък и мокър сняг, налепен върху повече от половината от площта на антената, може да създаде затруднения в получаването на качествена услуга. В този случай, се препоръчва изчистване на антената с метла. Не се препоръчва заливане с топла или вряла вода или почистване с остри предмети, които могат да повредят радио-оборудването. Прегради в посока на спътника могат също да създават затруднения – допълнително появили се след първоначалното активиране (т.н. line-up), разлистени клони на дървета и др. В посока на спътника трябва да има чиста видимост към небето.

След инсталирането на терминала и активирането на връзката към спътника осигурява ли се някаква сервизна поддръжка на място, например за отстраняване на повреди в оборудването ?
По принцип сателитните терминали са високо-надеждни устройства, които се повреждат много рядко. Техните компоненти имат параметър MTBF (Mean Time Between Failures) измерващ се в десетки години. Досегашният ни опит показва, че повреди се случват предимно от неправилна експлоатация. Сервизно обслужване на място се предлага като допълнителна възможност с различни времена за реакция на абонамент или при необходимост, с индивидуална оферта съобразена с местонахождението.

Какъв абонаментен план да изберем?
С отговорите на въпросите на трафик калкулатора можете да определите какъв месечен обем трафик обикновено генерирате и оттук да решите кой абонаментен план е най-подходящ за Вас.

Нещо друго?
1. Разполагаме с ограничено количество нови приемно-предавателни антени за Ku-band (1м).
2. Доставяме специализирани уреди за насочване на антени към спътник на фирмата Horizon, UK.
Подробности - по заявка.

Bulgarian