Активиране на връзката

Ние осигуряваме инсталирането на оборудването и активирането на сателитната свързаност за Вас навсякъде в България. Извършваме го чрез наши екипи или чрез екипи на наши партньори от цялата страна.

Ако желаете, можете да извършите инсталирането и активирането самостоятелно. Необходимо е да имате подготвена и здраво укрепена вертикална тръба на място с чиста видимост към небето на азимут 200 - 210 градуса и елевация над 35 градуса; комплект оборудване; свързващи кабели; компютър и кодове за сателитен достъп и ще можете да извършите активирането на сателитната връзка сами. Ние можем да Ви осигурим и изпратим по куриер допълнително необходимите материали и консумативи.

Спътникът KA-SAT има 82 тесни лъча, които припокриват обслужваната територия. Територията на страната се покрива в различна степен от 5 лъча. Лъчите (spotbeam) са разделени в 4 групи, всяка с различна честота и поляризация (червена, зелена, синя и жълта). По време на активирането на връзката за всеки потребителски терминал се избира свързаност чрез лъча с най-добри параметри от четирите възможни.

Антената на терминала има насоченост, подобна на 1.5м антена от Ku-band.

Процесът на инсталиране на антената и активиране на връзката включва следните фази:

- монтаж на механичната конструкция;
- сглобяване на антената;
- изграждане на кабелната връзка между външното и вътрешното устройство;
- първоначално насочване на антената по елевация;
- свързване на компютър към LAN-порта на модема и конфигуриране на модема;
- достигане границата на чувствителност на антената;
- прецизна настройка на антената;
- установяване на устойчива връзка със спътника (Modem lock);
- достигане максимална чувствителност на антената;
- активиране на терминала.

Можете да използвате вътрешния тест на системата (теста се избира се от линка най-долу на първата страница). Този тест може да се изпълнява само от компютър, включен зад сателитния модем защото идентификацията на запитването се прави по MAC-адреса на модема. При провеждане на теста не трябва да има работещи други приложения, свързани с Интернет.

Вижте демонстрационен видеоклип, показващ процеса на активиране на връзката към спътника:
http://www.youtube.com/watch?v=MN3nyFcpS8Q

Bulgarian