Активиране на връзката

Ние осигуряваме инсталирането на оборудването и активирането на сателитната свързаност за Вас навсякъде в България. Извършваме го чрез наши екипи на територията на цялата страна.

Процесът на инсталиране на антената и активиране на връзката включва следните фази:

- монтаж на механичната конструкция;
- сглобяване на антената;
- изграждане на кабелната връзка между външното и вътрешното устройство;
- първоначално насочване на антената по елевация;
- свързване на компютър към модема и конфигуриране на модема;
- достигане границата на чувствителност на антената;
- прецизна настройка на антената;
- установяване на устойчива връзка със спътника;
- достигане максимална чувствителност на антената;
- активиране на връзката към централната станция на мрежата посредством кодовете за достъп.

Bulgarian