За нас и услугата Tooway™

Tooway™ е услуга за сателитен достъп до Интернет, която осигурява на единични и малки групи потребители (в домакинства или малки фирми) бърз и гъвкав широколентов достъп до Интернет. Единственото, което е необходимо, е да имате сателитен модем и сателитна антена, която е с размерите на обикновена антена за сателитна телевизия. Достъп до Интернет чрез сателит може да се осигури дори там, където няма ADSL или мобилният Интернет е бавен и нестабилен, в отдалечените и слабо-населени райони, навсякъде сателитът „свети” като лампа над земната повърхност в обхвата на свръх високите честоти и Ви осигурява надеждна двупосочна свързаност към Интернет.


Услугата Tooway™ има опции за различни потребители. Първоначално се предоставяха т.н. PreKaSat пакети чрез спътника Eurobird 3 с максимална скорост на download до 3.6 Mbps. От 1 юни 2011 за потребителския пазар започнаха да се разпространяват т.н. KaSat пакети със скорост на download до 10 Mbps, от 1 септември 2013 скоростта беше увеличена до 20 Mbps и на 22 Mbps от 9 юни 2014. Предлагат се различни абонаментни планове, които могат да бъдат избрани в зависимост от нуждите. В секцията Сателитен Интернет можете да научите повече за услугата и цените.

ВиСАТ ЕООД разпространява кодове за активиране за територията на Р. България и голяма част от Европа на Tooway™ сателитен достъп до Интернет чрез спътници на Eutelsat с VSAT модели Surfbeam 2 на Viasat.

Екипът на фирмата е съставен от хора с опит в сателитните комуникации, работили в българските VSAT оператори Телепорт България АД и Трансат АД. Дейностите по разпространява на Tooway™ услугите бяха поети за изпълнение във ВиСАТ ЕООД от Трансат АД, което преустанови дейността в началото на 2010г.

За предоставяне на Tooway™ услугите дружеството работи и с партньори в страната.

Bulgarian