За нас и услугата Tooway™

Tooway ™ е сателитна услуга, която предоставя на единични потребители или малки групи потребители (домакинства или малки предприятия) бърз и гъвкав широколентов достъп до Интернет. Единствените изисквания са сателитен модем и сателитна антена, с размерите на стандартна сателитна антена за сателитна телевизия. Достъп до Интернет може да бъде осигурен навсякъде, дори и на места, където няма ADSL или мобилната мрежата е нестабилна. В тези обикновено отдалечени и слабо населени райони спътникът излъчва като лампа над повърхността на Земята в честотния обхват на GHz и по този начин осигурява надеждна връзка.

Услугата Tooway ™ има опции за различни видове потребители. Има няколко планове, които можете да изберете, в зависимост от вашите нужди. Първоначалните услуги бяха пакетите PreKaSat, които бяха предоставени на потребителите чрез спътника Eurobird 3 с максимална скорост на изтегляне от 3.6 Mbps. От 1 юни 2011 г. обаче на потребителския пазар и B2B пазара бяха въведени нови пакети - новите пакети KaSat, които имат максимална скорост на изтегляне от 10 Mbps, от 1 септември 2013 г. - 20 Mbps и от 9 юни 2014 г. - 22 Mbps.
Повече информация за плановете може да бъде открита на страницата за Абонаменти планове и цени.

Висат ООД разпространява услугите на Tooway ™ в цяла България, използвайки спътници на Eutelsat и VSAT оборудване от Viasat. Оборудването се базира на платформата Surfbeam, предлагана от SkyLogic, Италия.

Екипът на компанията се състои от хора с опит в областта на сателитната комуникация, които са работили в българските VSAT оператори Teleport Bulgaria АД и Transat АД. Дистрибуцията на услугата Tooway беше поета от Transat, който излезе от дейността си в началото на 2010 г. от ViSat Ltd.

За разпространението на услугата Tooway, компанията работи с партньори от цялата страна. Повече информация за нашите партньори можете да намерите на страницата Къде и как да закупим.

Bulgarian