За нас и услугата Tooway™

Tooway ™ е сателитна услуга, която предоставя на индивидуални потребители или бизнес потребители широколентов достъп до Интернет. Единствено е нужно да имате сателитен терминал с модем, приемо-предавател и сателитна антена, с размерите на стандартна антена за сателитна телевизия. Достъп до Интернет може да бъде осигурен навсякъде в страната. Спътникът "свети като лампа" над повърхността на Земята в Ka-band честотен обхват 20-30 GHz и по този начин осигурява надеждна връзка.

Услугата Tooway има опции за различни видове потребители. Има няколко планове, които можете да изберете в зависимост от вашите нужди. Първоначалните услуги бяха пакетите PreKaSat, които бяха предоставени на потребителите чрез спътника Eurobird 3 с максимална скорост на изтегляне от 3.6 Mbps. От 2011 г. бяха предложени пакети чрез спътника KaSat с максимална скорост на download 10 Mbps, от 2013 г. - 20 Mbps,от 2014 г. - 22 Mbps и от 2023 г. - 50 Mbps.
Повече информация за плановете може да бъде открита на страницата за Абонаменти планове и цени.

Висат EООД разпространява услугите на Tooway ™ в цяла България, използвайки спътника KaSat и VSAT оборудване от Viasat. Оборудването се базира на платформата Surfbeam, разработка на ViaSat Inc., US.

Екипът на компанията се състои от хора с опит в областта на сателитната комуникация, които са работили в българските VSAT оператори Teleport Bulgaria АД и Transat АД. Дистрибуцията на услугата Tooway беше поета от Transat през 2010 г.

Bulgarian