Спътникът KA-SAT


KA-SAT е първият сателит с висок преносен капацитет (HTS - High Throughput broadband Satellite) в Европа и вторият в света (първият обслужва клиентите на WildBlue в САЩ и Канада). Изработен е по изцяло нов проект спрямо досега използваните класически спътници. Изпълнението му е възложено от Eutelsat на EADS Astrium. KA-SAT е разполага с 82 Ka-band тесни лъча (spotbeam) и мрежа от 10 наземни спътникови станции, свързани с гръбнака на Интернет, разположени в Athens, Berlin, Cork, Helsinki, Madrid, Makarios, Palermo, Rambouillet, Trieste and Turin. Високата му ефективност се дължи на многократното използване на един и същи честотен ресурс над съседни географски региони.

Целта на програмата KA-SAT е да доставя високо-ефективни комуникационни услуги на потребителския пазар на широколентови услуги за потребители в цяла Европа и Средиземномирски басейн, които нямат възможност да ползват ADSL или други широколентови наземни и мобилни мрежи. KA-SAT има общ капацитет над 70Gbps и към май 2011г. осигурява най-голям преносен капацитет в сравнение с всички останали сателити, намиращи се в орбита. Спътникът е проектиран да осигурява комуникационни услуги за повече от 1 милион потребители с капацитет и цени, сравними с тези, осигурявани с ADSL2 технологии.

Eutelsat допълва широколентовите услуги с triple-play възможности, чрез комбиниране на услугите от Ka-band, чрез KA-SAT, с приемане на DTH (Direct-to-Home) телевизионни канали в Ku-band от спътници, разположени до 10° от KA-SAT, включително канали от спътниците HOT BIRD™ на орбитална позиция 13° East.

KA-SAT осигурява и широка гама от професионални услуги за корпоративни VPN мрежи и пакети за back-up услуги и други мрежови услуги.

Сателитът е изстрелян в орбита на 26.12.2010г. с многостепенна руска ракета-носител Proton Breeze M. Има тегло 5.8 тона и се захранва от слънчеви батерии с капацитет 11 kW, с дължина 39 м. Горивото на спътника е Monomethylhydrazine (MMH) plus Nitrous Oxide (N2O) oxidiser. Количеството е предвидено за поддържане в орбитална позиция за 16 години. Производител на сателита е EADS Astrium.

От своята позиция в орбита спътникът покрива цялата територия на България, цяла Европа и Средиземноморието.

Kарта на покритие на спътника KA-SAT:

Bulgarian