Въпроси и отговори

Тук можете да намерите отговори на някои от най-често задаваните въпроси за услугата и технологията, които вероятно си задавате самите Вие.

Какво е Tooway ™?
Tooway ™, който се характеризира с конкурентни пазарни цени и високо качество, е сателитна широколентова услуга за достъп до Интернет, предназначена за единичен или група от няколко потребители в цяла Европа.

Защо да закупя Tooway ™?
Ако имате нужда от Интернет и където живеете няма възможност за ADSL и LAN достъп, тогава Tooway ™ е за вас. Технологията предлага алтернатива на широколентовият Интернет достъп. Тя е особено подходяща за единичен или група от няколко потребители, живеещи или работещи в селските райони в Европа, които не са покрити от ADSL, или LAN връзка.

Какво оборудване е необходимо?
Всичко, от което се нуждаете, е 75 см сателитна антена и сателитният модем Tooway ™. Не е необходимо да се инсталира допълнителен софтуер на вашия компютър, за да комуникира със сателитния модем Tooway ™.

Необходимо ли е да имате допълнителна телефонна или друга наземна или мобилна връзка?
Не. Tooway ™ не изисква никаква друга телефонна, наземна или мобилна връзка.

Има ли специални изисквания към компютрите?
Не. Всеки компютър (без значение каква е операционната система - Windows, Linux или Macintosh), който има вграден мрежов порт 10/100 Mbps, може да бъде свързан към сателитния модем без допълнителен софтуер или хардуерни компоненти.

Колко струва?
Цената, бързината и качеството на услугата, Tooway ™ се приближава до наземните широколентови услуги. Технологията предоставя алтернативен начин за достъп до Интернет, където единствената възможност е чрез нискоскоростна телефонна линия (аналогова, цифрова или мобилна). Повече информация за цената на оборудването и на абонаментните планове можете да откриете на страница за Абонаментни планове и цени.

Колко бърз е Tooway ™?
Tooway ™ се предлага с няколко абонаментни планове, които са с максимална скорост до 50 Mbps download и до 10 Mbps upload. Разликата в абонаментните планове се основава на трафика, който може да бъде прехвърлен през мрежата.

Скоростите, които се предлагат с Tooway ™ са по-високи от GSM Dialup - 9,6 kbps, GPRS (2G) - до 84 kbps, EDGE (2.5G) - до 236 kbps, UMTS (3G) - до 384 kbps и са по-близки към услуги, базирани на HSDPA (3.5G) - от 3.6 до 7.2 Mbps и HSUPA (4G) - до 5.76 Mbps, предлагани от мобилни мрежи на масовия пазар. Последните две услуги се предлагат в градските центрове на големите градове.

Какви са максималните скорости?
Терминалът SurfBeam 2+ може да приема със скорост до 50 Mbps. Приемо-предавателят позволява предаване на данни към спътника от потребителя със скорост до 10 Mbps според честотната лента, сателита, размера на отдалечената антена и местоположението на VSAT терминала.

Мога ли сам да го инсталирам?
Монтажът се препоръчва да се извърши от нашите обучени техници. Качеството на връзката със сателита, съответно качеството на услугата зависи от добрата и прецизна инсталация. За прецизно регулиране на антената спрямо спътника се използват специални измервателни уреди и специални данни за нивото на приемане и предаване.

Къде над хоризонта се вижда спътникът, използван за услугата Tooway ™?
Сателитът KA-SAT ™ се намира на 9.0 ° източно по геостационарна орбита и ъгълът на поглед към него от България е от 200 ° до 208 ° азимут и 37 ° над хоризонта.

Каква е наличността на услугата Tooway ™?
Над 99,5%. Това означава, че услугата Tooway ™, предоставяна едновременно от станция за управление на мрежата (HUB) и сателит, разположен на геостационарна орбита, е достъпна над 99,5% от 365 * 24 часа = 8760 часа и не може да бъде достъпен за 43 часа и 48 минути.

Може ли Tooway ™ да бъде интегриран в мрежа?
Да, необходимо е само да свържете IP рутер между локалната мрежа във вашия дом и сателитния модем.

Мога ли да използвам безжична домашна мрежа с Tooway ™?
Да, Wi-Fi може да бъде настроен срещу допълнително заплащане. Алтернативно, всеки Wi-Fi рутер може да бъде свързан към модема Tooway ™, което ви позволява да се наслаждавате на безжично сърфиране.

Мога ли да получавам телевизионни канали чрез Tooway ™ ODU?
В момента няма интегрирано решение.

Мога ли да използвам антената за сателитна телевизия за услуга Tooway ™?
Не. Антената за сателитна телевизия е само за получаване. Tooway ™ използва антена за предаване и приемане за двупосочна връзка чрез сателит, която е проектирана да работи оперативно при натоварване на вятъра до 120 км / ч и да оцелее до 200 км / ч.

Подходящ ли е Tooway ™ за игра на онлайн игри?
Да. В някои игри може да има известно закъснение поради дългия път между земната станция - сателит - земна станция (два пъти 36 000 км), който сигналът трябва да премине.

Какво може да се случи, ако има заразен компютър с вируси, свързан към Интернет чрез услугата Tooway ™?
Възможно е целият трафик от компютър да се генерира от вирусни програми и да бъде толкова много, че да претовари сателитния канал за комуникация и да активира FAP (политика за справедлив достъп), което ще приложи ограничения за операциите на терминала Tooway ™.

Какво мога да направя, ако стандартният тип монтиране на VSAT за антена не е подходящ за посоченото от мен място за монтиране?
Може да се направи друг подходящ монтаж за определеното място (монтиране на покрива - плосък или наклонен, монтаж за земята или други).

Какво е влиянието на лоши метеорологични условия (дъжд и сняг) върху услугата Tooway ™?
Силният сняг, покриващ повече от половината от повърхността на антената, може да повлияе на качеството на услугата. В този случай се препоръчва да почистите антената от сняг. Не се препоръчва да наливате антената с гореща вода или да я надраскате с остри инструменти, което може да повреди радиоапаратурата. Пречките в линия на сайта до сателита също могат да бъдат причина за лошото качество на обслужване. Тези препятствия могат да се появят след инсталиране и активиране на услугата. Препоръчва се да има ясна видимост към спътника.

На каква технология се базира Tooway ™?
Tooway ™ се базира на двустранната широколентова сателитна система на SurfBeam® DOCSIS® на ViaSat. За разлика от други потребителски сателитни интернет услуги, тази система не изисква връзка чрез кабелни или телефонни линии за приемния канал. Системата SurfBeam е добре установена в Северна Америка (проектът Wildblue, предназначен за над 1 милион потребители и работи с два спътника). Това е силно разпространена платформа, базирана на отворени стандарти, която значително намалява цената на потребителските терминали и услуги чрез използване на мрежова технология за кабелен модем, DOCSIS 1.1, широко използван отворен стандарт. За да адаптира стандарта към спътниците, ViaSat е разработил сателитен въздушен интерфейс, който е безпроблемно интегриран в DOCSIS система за край на край.

Колко време е забавянето във времето с предаването на сателитни данни?
Геостационарните спътници са разположени на орбита на около 36 000 километра над екватора (орбитално положение на пояса на Кларк, където привличането на земната гравитация е приблизително равно на центробежна сила и обектите напускат границата на влиянието на земното гравитация). Обратно преминаване към спътник за данни се нуждае от около 253 msec с едно преминаване през сателит и над 600 msec, ако се използват приложения, базирани на протоколи, изискващи повече от един пропуск през сателит. За да смекчат закъсненията, които биха повлияли на пропускателната способност на TCP и скоростта на сърфиране в мрежата, Proxy Encaring Proxy (PEP) и уеб ускорение са интегрирани в SurfBeam модема и DOCSIS head-end системата.

Колко стабилна е услугата Tooway ™ при лошо време?
Едно време се смяташе, че силен дъжд е причина за лошо качество на обслужване чрез сателитни връзки. Наистина намаляването на нивото на сигнала е толкова важно, че беше трудно да се гарантира висококачествена услуга, използвайки не толкова скъпо оборудване. ViaSat включва в системата SurfBeam сателитен въздушен интерфейс технология, която смекчава избледняването на дъжда. Системата SurfBeam автоматично реагира на дъжд избледнява с контрол на захранването на връзката нагоре и адаптивни техники за кодиране на данни (Адаптивно кодиране и модулация - ACM), които преодоляват потенциалните прекъсвания, като същевременно оптимизират използването на лентата на сателитния транспондер и неговата мощност. Това дава на мрежата Tooway ™ по-висока надеждност в сравнение с други двупосочни сателитни услуги за потребители за единични или групи потребители, предлагани в Европа.

Какво представляват Ku и Ka-band и какви са техните предимства?
Излъчващите спътници работят главно на честотни честоти в Ku-честотните зони, които имат предимството да предлагат широко географско покритие чрез един отпечатък. Ka-band, който сега започва да се експлоатира над Европа, има и други предимства.
Международният съюз за далекосъобщения (ITU) позволява увеличаване на честотната лента за всеки спътник (до 1 GHz за всеки орбитален слот). За специализирана двупосочна комуникационна технология с много отделни лъчи, съответно много точкови лъчи позволява широко използване на честотата, което ефективно намалява цената на спектъра. Това позволява по-високи скорости на предаване, поддържащи по-високи върхови скорости за отделните абонати. По-високите честотни диапазони на Ka-диапазона позволяват използването на по-малки антени за абонатно оборудване, което ще се отрази на значително намаляващата цена на оборудването.

Bulgarian