Сателитен Интернет от KA-SAT

ПРЕДЛАГАМЕ НЕЗАВИСИМОСТ ОТ НАЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА
САТЕЛИТЕН ИНТЕРНЕТ - НАВСЯКЪДЕ В БЪЛГАРИЯ

Ползи:
• двупосочен сателитен широколентов Интернет достъп
• Доставка, монтаж и активиране в рамките на 3 работни дни
• Направи сам вариант
• Високотехнологични компактни и икономични VSAT терминали с вграден модул за насочване
• Сърфиране
• Електронна поща
• Изтегляне на файлове
• Съвместимост с VoIP
• Skype съвместимост
• Център за обслужване и поддръжка на клиенти на английски и български език
• 99,5% гарантирана достъпност на услугата на годишна база
• Използване на европейски спътник, разположен в геостационарна орбита

Сателитен интернет обикновено означава достъп до Интернет, осъществяван чрез сателит в геостационарна орбита (36 000 км над екватора) - VSAT (много малка терминала на блендата), която е инсталирана до потребителското оборудване. Интернет е съкращение за Inter-Network и представлява обществено достъпна, взаимосвързана система от компютри, в която информацията и услугите се предлагат на потребителите и използва протокол като TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).


Основните предимства на сателитния Интернет са покритието на цялата страна, способността за бързо изграждане на свързаност и независимостта от наземната инфраструктура. Междувременно сателитният Интернет достъп се характеризира с по-голяма закъснение (ping над 500-600 ms само в сателитния сегмент) в сравнение с наземните решения. За намаляване на въздействието на това забавяне се използват специални ускорители. Орбиталните позиции и капацитетът на предавателната среда на всеки спътник са ограничен ресурс и следователно той е по-скъп в сравнение с наземните алтернативи. Доскоро сателитен транспондер обикновено се използва от десет хиляди потребители и само в един HUB.

С пускането на новия сателит KA-SAT, който е специално проектиран за предаване на данни, стана възможно да се обслужват около 1 милион Интернет потребители в Европа и някои близо до нея области. Високата цена на сателитните ресурси изисква прилагането на политики за равен достъп; ограничаване на свръхконсумацията на някои потребители. Атмосферните смущения имат незначително въздействие върху сателитните връзки. Наличието на услугата е гарантирано над 99,5% за годината (възможна липса на услуга до 44 часа).

За използването на сателитен достъп до Интернет потребителят трябва да инсталира VSAT терминал, състоящ се от антена, външни и вътрешни устройства, свързани с коаксиален кабел. Модемът има LAN порт, през който могат да бъдат свързани компютри или друго IP устройство.

Ако сте обикновен потребител на Интернет, сателитният достъп до Интернет ще ви помогне да сте постоянно онлайн и ще бъде полезен навсякъде, особено на места, където няма алтернатива.

Tooway пакетите за сателитен достъп чрез KA-SAT в момента са най-доброто, което се предлага на пазара на сателитен Интернет достъп в България по отношение на цената / скоростта на достъп и качеството. Достъпът през тях е неограничен по отношение на честотната лента, докато ефективен механизъм за спиране на прекомерен пик от някои потребители за сметка на качеството на услугата за други. Това е FAP - политика на равен достъп (политика за справедлив достъп). FAP-алгоритъмът непрекъснато отчита трафик през всички активни терминали в мрежата и намалява скоростта на връзката при достигане на определени (варират в зависимост от абонаментите) прагове за трафик, пренасян през мрежата. Централната станция (и т.н. HUB) на мрежата е мястото, където се прилага FAP. Стойността за прага на FAP е различна за различните абонаментни планове.

Обемът на пренасяния трафик се изчислява като сумата от изтегляния и сваления трафик за периода (вероятно в съотношение 4: 1). Освен това, във времевия прозорец от 23:00 до 07:00 часа българско време (CET: 22: 00-6: 00) полученият трафик не се отчита. След достигане на FAP-лимита максималната скорост на изтегляне се намалява. За повече подробности вижте раздела за FAP.

За преодоляване на FAP-активираното ограничение може да се използват еднократни увеличения на трафика. (boosters)

Ако не знаете какъв пакет би бил подходящ за вашите нужди, следната информация ще ви помогне:
- 60 часа сърфиране в Интернет = 1,5 GB
- 1 музикален албум = 0,06GB
- 10 мин. Видео клип в Youtube = 0.2 GB
- Филм с ниска разделителна способност = 0.75GB
- DVD качество филм = 4,5 GB
- 10 часа Интернет радио = 1.2 GB

Bulgarian