Сателитен Интернет от KA-SAT

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ НЕЗАВИСИМОСТ ОТ НАЗЕМНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ САТЕЛИТ – НАВСЯКЪДЕ В БЪЛГАРИЯ

Ползите за Вас:
• Широколентов двупосочен сателитен достъп до Интернет
• Доставка, инсталиране и активиране до 3 дни
• Възможност за самостоятелно активиране на сателитната връзка
• Hi-Tech компактни и икономични VSAT терминали с вграден модул за насочване
• Сърфиране в Интернет
• E-mail
• Download на файлове
• VoIP съвместимост
• Skype съвместимост
• Център за обслужване на клиенти на български и английски език
• 99.5% гарантирана наличност на услугата на годишна база
• Използване на европейски сателит, разположен на геостационарна орбита

Под сателитен Интернет най-общо се разбира достъп до Интернет, осъществяван посредством сателит на геостационарна орбита (на 36 хиляди километра над екватора, в т.н. Clarke Belt орбита) и крайни потребителски устройства - VSAT (very small aperture terminal, терминал с малка апертура), които се инсталират непосредствено до потребителското оборудване. Интернет е съкращение от интер-нетуърк и е обществено-достъпна международно свързана система от компютри (заедно с информацията и услугите, които се предлагат на потребителите), която използва протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Основните предимства на сателитния достъп до Интернет са покритието на цялата страна, възможността за бързо изграждане на свързаност и независимостта от наземната инфраструктура. Същeвременно сателитният достъп до Интернет се характеризира с по-голямо времезакъснение (ping над 500-600 ms само през сателитния сегмент) спрямо наземните решения, като подобно на тях обикновено е асиметричен. За намаляване на влиянието на закъснението се прилагат специални софтуерни акселератори. Орбиталните позиции и капацитетът на преносната среда на всеки един сателит са ограничени и затова и ресурсът е по-скъп на порядъци от наземните алтернативи. Доскоро един сателитен транспондер обикновено се използваше чрез управляваща (HUB) станция от десетина хиляди потребителя.

С извеждането в орбита на новия спътник KA-SAT, който е специално проектиран за пренос на данни става възможно да се обслужват около 1 милион потребители на Интернет от Европа и някои близки до нея територии. Високата цена на сателитния ресурс налага да се прилагат политики за равноправен достъп, ограничаващи свръхпотреблението от едни потребители за сметка на други. Затихването в атмосферата оказва незначително влияние на сателитните връзки. Наличието на услугата е гарантирано над 99.5% на годишна база (възможно отсъствие на услугата до 44 часа).

За ползване на сателитен достъп до Интернет при потребителя е необходимо да се инсталира VSAT терминал, състоящ се от антена, външно и вътрешно устройства (TRIA - transmit and receive integrated assembly и сателитен модем), свързани с коаксиален кабел. Модемът има LAN-port, към който може да се включи компютър или друго IP устройство на потребителя.

Ако сте типичен Интернет потребител, то сателитният достъп до Интернет ще Ви помогне да бъдете непрекъснато on-line и ще Ви бъде от полза навсякъде и особено на места, където няма алтернатива.

Tooway-пакетите за сателитен достъп чрез KA-SAT в момента са най-доброто, което се предлага на пазара на сателитен достъп до Интернет в България като отношение цена / скорост на достъп, а също и качество. Достъпът чрез тях е неограничен по трафик, като същевременно има ефективен механизъм за ограничаване на пиково свръхпотребление от едни потребители за сметка на качеството на услугата към останалите. Това става като в централната мрежова станция (т.н.хъб - HUB) се отчита непрекъснато пренесеният трафик през всички активни терминали в мрежата и се понижава скоростта на връзката при достигане на определени (и различни за отделните абонаментни планове) прагове за пренесен трафик през превишилите прага терминали.

Стойностите на тези прагове са различни за основните абонаментни плана на абонаментните планове.

Обемът пренесен трафик се изчислява като сума от download-трафика и upload-трафикa за периода (предполага се отношение 4:1). За преодоляване на задействано ограничение по скорост може да се ползва опцията Tooway Booster, даващ възможност еднократно да бъдат пренесени допълнително по 1 GB, 10 GB, 50 GB или 100 GB до изчерпване.

Ако не знаете какъв пакет би бил подходящ за Вашите нужди, следната информация ще Ви бъде полезна:
- 60 часа web surfing = 1.5GB
- 1 Music Album = 0.06GB
- 10 Min Video Clip от Youtube = 0.2GB
- Low definition movie = 0.75GB
- DVD quality movie = 4.5GB
- 10 часа Internet радио = 1.2GB

Bulgarian