Сателитен терминал

Сателитният терминал използва модифицирана версия на Wi-Max протокола. Правият канал работи по DVB S2, а обратният - MF-TDMA. Терминалът се състои от 3 компонента - приемно-предавателна антена, външно устройство (TRIA) и вътрешно устройство (модем).

Модемът е модел Surfbeam RM4100N-010 на ViaSat. Той има следните интерфейси:
- 300-800MHz Rx, 1800-2300MHz Tx (1 connector)
- 1 x Ethernet interface (1Gbps)
- USB interface (for future service upgrade)
- 110/220Vac →30Vdc power supply (<50m IFL length with RG6)
- Черна кутия със сини LED индикатори.

Има графичен потребителски интерфейс - Graphical user interface (GUI) за информация за състоянието и за инсталиране и активиране на връзката.

Максимална консумирана мощност: 24W max (типично 21W max).

Надеждност - MTBF: 22 години.

Тегло 1.5 кг, размери 35x26x6 cm с опаковката.

Външно устройство TRIA (transmit and receive integrated assembly) модел X0101700A004-CNA:
- 3W amplifier
- Електромагнитен превключвател на поляризацията
- 300-800MHz Rx, 1800-2300MHz Tx (1 съединител; 2 съединителя в началото)
- Beeper за насочване на антената
- Максимална дължина 30m на свързващия кабел RG6 (кабелът и съединителите не са включени в комплекта).

Тегло 3.5 kg, размери 42x23x11 заедно с опаковката.

Надеждност - MTBF: 11 years.

Приемно-предавателна антена 75 cm:
- закрепва се към вертикална тръба с диаметър 40/75mm
- максимален ъгъл на елевация 45° .

Технически детайли
Упътване за оборудването Surf Beam 2
Упътване за оборудването Surf Beam 2 plus

Bulgarian