Технологични

На каква технология е базирана Tooway™ услугата?
Tooway™ е базирана на двупосочната широколентова сателитна предавателна платформа на ViaSat’s наречена SurfBeam® , съвместима с DOCSIS® стандарта. За разлика от други сателитно-базирани широколентови Интернет услуги за крайни потребители, тази система не изисква кабелна или телефонна връзка за обратния канал. Първоначално, базираната на SurfBeam платформа, е разпространена в Северна Америка (проектът Wildblue, предназначена за над 1 млн. потребители и работи на два спътника). Това е отворена платформа, която позволява значително намаляване цената на крайните устройства (VSAT) и услугите, предоставяни чрез тях. За основа е използвана мрежова технология за кабелни модеми по стандарта DOCSIS 1.1, който е широко известен отворен стандарт. Адаптирайки този стандарт за пренос чрез сателит, ViaSat е разработила нов честотен интерфейс, интегриран във VSAT и в централната HUB станция на мрежата.

Колко голямо е закъснението при сателитен пренос?
Геостационарните сателити са разположени приблизително на 36 000 км над екватора в т.н. Clarke belt орбитална позиция, в която силата на земното привличане е приблизително равна на центробежната сила, при която телата напускат пределите на земното притегляне. Данните се нуждаят от поне 253 ms, за да преминат веднъж през сателита и над 600 ms, ако се използват в приложения, базирани на протоколи, изискващи повече от един преход през сателит. За да се намали закъснението, което влияе на пропускателната способност на TCP и скоростта на web-браузване, се използват PEP (Performance Enhancing Proxy) и Web accelerator, интегрирани в SurfBeam модема, DOCSIS системата и в централната HUB станция на мрежата.

Остава ли услугата стабилна при лошо време?
В миналото, лошото време значително влошаваше качеството на сателитните връзки. Разбира се, голямото затихване на сигнала прави изключително трудна, но не невъзможна задачата за гарантиране на високо качество, използвайки не много скъпо оборудване. Системата SurfBeam автоматично реагира на затихването, причинено при силен дъжд, като увеличава мощността на излъчвания сигнал към спътника и използва адаптивни начини за кодиране (ACM, Adaptive Coding and Modulation), които позволяват да се избегнат потенциални прекъсвания и оптимизират използването на мощността и честотната лента на сателитния транспондер. Всичко това прави VSAT мрежата Tooway™ много по-надеждна в сравнение с другите двупосочни сателитни услуги за единични и малки групи потребители, налични в Европа.

В кои честотни обхвати и географски райони работи Tooway™ услугата?
Tooway™ услугата, се предлага на територията на Р. България и територията на Европа вече само в Ka-band.

Какво е Ku и Ka-band и какви са предимствата?
Досега използваните спътници работеха предимно в Ku-честотния обхват, като предоставяха услуги в по-широки географски области. Ka-обхвата, който наскоро започна да се използва също и в Европа, има други уникални предимства. Използваните честотни обхвати са:

Uplink Downlink
Ka-band 27.5 GHz - 30.0 GHz 17.7 GHz - 20.2 GHz
Ku-band 12.75 GHz - 14.5 GHz 10.7 GHz - 12.75 GHz

Международният съюз по телекомуникации (ITU) позволи по-голям честотен обхват за всеки сателит (до 1 GHz за орбитална позиция). За двупосочни комуникации, технологията с много отделни лъчи, респ. зони на покритие (spotbeam), позволява многократно използване на един и същ честотен спектър, което в крайна сметка води до понижаване на цената на използването му. Това пък дава възможност за по-високи скорости на предаване, включително и за индивидуалните потребители. По-високият честотен обхват на Ka-обхвата позволява да се използват антени с по-малък диаметър, което ще доведе до значително намаляване на цените на оборудването.

Кой управлява технологичните платформи?
Управлението на мрежовите ресурси се осъществява от централната HUB станция на Tooway™ мрежата, разположена в SkyPark Teleport в Торино, Италия, собственост на фирмата Skylogic, 100% дъщерна компания на Eutelsat , специално създадена за развитие на широколентови услуги. Понастоящем там работят над 50 служителя, управляващи 14 HUB-станции, ползващи капацитет от 8 спътника на Eutelsat. Основна задача на този специализиран технически персонал е да осигурява максимална наличност на Tooway™ услугите, предоставяни чрез телепорта.

Bulgarian