Абонаментни планове и цени

Услугата Tooway беше представена на пазара на сателитен достъп до Интернет за първи път на 31 май 2011 г. Използва се сателита KaSat (разположен на орбитална позиция 9 градуса Изток ), който беше изстрелян в орбита в края на 2010 г.

Новият пакет Tooway е многократно по-бърз от предишната услуга, която бе предоставена от спътника Eurobird 3. Терминалът, който се използва за разпространение на услугата Tooway, е второ поколение Surfbeam 2 модел RM4100N-010. Този терминал има вграден механизъм, който позволява на техническите екипи да насочат правилно антената без използването на специализирано оборудване.

VSAT оборудване

Потребителски терминал KA-SAT Tooway, предназначен за скорост на download до 30 Mbps и скорост на upload до 6 Mbps. Терминалът се състои от антена с диаметър 75 cm, приемо-предавател (eTRIA) и Surfbeam 2 модем.

Професионален Tooway KA-SAT терминал, предназначен за скорост на download до 50 Mbps и скорост на upload от 10 Mbps. Терминалът се състои от антена с диаметър 75 cm, приемо-предавател (eTRIA) и Surfbeam 2+ модем с Wi Fi.

Антената може да бъде прикрепена към вертикална метална тръба с диаметър от 40 до 73 мм или на типова механичен конструкция.

За срока на договора на потребителя се предоставя за временно ползване сателитен терминал, състоящ се от сателитен модем Viasat Surfbeam 2 или Viasat Surfbeam 2+, eTRIA,75см антена и механична конструкция за антената. Терминалът остава наша собственост. При изтичане на договора клиентът следва да осигури достъп на наш технически екип за демонтиране на терминала. Ако терминалът е увреден или липсва, то потребителят дължи неустойка;

Таблица 1

Забележки към информацията в Таблица 1:

1. Цените за сателитен достъп до Интернет са валидни за договор със срок 24 месеца;
2. Всички планове осигуряват свързаност без 100% гарантиран капацитет само за тази връзка и осигуряват най-добрият капацитет на база на текущото натоварване на мрежата и условията на работа;
3. Приоритетна скорост: Максимална скорост, осигурявана преди да се надвиши трафика на приоритетна скорост;
4. Нормална скорост: Максимална скорост, осигурявана след надвишаване на трафика на приоритетна скорост;
5. Трафик на нормална скорост: Неограничен;
6. Трафикът се измерва месечно от датата на активиране до последния ден преди същата дата през следващия месец и в началото на следващия период измерването започва отново;
7. Нощният трафик от 01:00 до 06:00 не се отчита като приоритетен;
8. IP адрес: 1 частен динамичен;
9. Опция за статичен IP адрес (по DHCP): заплаща се допълнителна месечна такса 7 лв с ДДС;
10. За активиране на връзката към спътника се заплаща еднократна такса 72 лв с ДДС;
11. За инсталиране на сателитния терминал на обекта на клиента от наш технически екип се заплаща еднократна такса 240 лв с ДДС при монтаж на типова механична конструкция за сателитна антена на вертикална стена до 3 м;
12. За транспорт на наш технически екип до обекта на клиента се заплаща допълнителна такса в зависимост от разстоянието до обекта на клиента и цените на горивата;
13. 1 GB = 1000 MB;
14. 1 Mbps = 1000 kbps

Таблица 2

Забележки към информацията в Таблица 2:

1. Цените за сателитен достъп до Интернет са валидни за договор със срок 24 месеца;
2. Всички планове осигуряват свързаност без 100% гарантиран капацитет само за тази връзка и осигуряват най-добрият капацитет на база на текущото натоварване на мрежата и условията на работа;
3. Приоритетна скорост: Максимална скорост, осигурявана преди да се надвиши трафика на приоритетна скорост;
4. Нормална скорост: Максимална скорост, осигурявана след надвишаване на трафика на приоритетна скорост;
5. Трафик на нормална скорост: Неограничен;
6. Трафикът се измерва месечно от датата на активиране до последния ден преди същата дата през следващия месец и в началото на следващия период измерването започва отново;
7. Нощният трафик от 01:00 до 06:00 не се отчита като приоритетен;
8. IP адрес: 1 статичен (по DHCP);
9. MRTR от 256 Kbps само при връзка за изтегляне/препращане;
10. За активиране на връзката към спътника се заплаща еднократна такса 60 лв без ДДС;
11. За инсталиране на сателитния терминал на обекта на клиента от наш технически екип се заплаща еднократна такса 220 лв без ДДС при монтаж на типова механична конструкция за сателитна антена на вертикална стена до 3 м;
12. За транспорт на наш технически екип до обекта на клиента се заплаща допълнителна такса в зависимост от разстоянието до обекта на клиента и цените на горивата;
13. 1 GB = 1000 MB;
14. 1 Mbps = 1000 kbps

Отстъпки: При предварително заплащане на таксата за целия срок на договора се получава отстъпка 3% .

Всички абонаментни планове и цени са валидни от 16 октомври 2023 г.

Bulgarian