Подвижна механична конструкция, която се сглобява за 30 мин/ relocatable stand - assembled in under 30 min