Инсталирай сам

Един комплект оборудване се доставя в 3 кашона - за антената; за TRIA и за модема.В кашона има нещо като "чекмедже". В горната му част е поставен рефлекторът на антената:А под него са останалите компоненти:Как се сглобява антената детайлно е показано на голям бял лист:Модулът TRIA разопакован:Разопакован модем със захранващ блок и кратка инструкция по експлоатация:В комплекта няма механична конструкция за закрепване на антената. Предлага се от нас допълнително като опция:В началото трябва да определите подходящо място за антената с видимост към спътника KA-SAT. Азимута и елевацията за Вашето място можете да определите чрез този калкулатор.

Запомнете също и кой "цвят" на лъча се препоръчва.

На мястото трябва да осигурите здраво закрепена вертикална метална тръба с диаметър от 50 до 70 мм.

След това трябва да монтирате антената заедно с модула TRIA по указания в белия лист начин. Антената трябва да се насочи към спътника.

Трябва да изтеглите и фиксирате коаксиален кабел тип RG6 с двойна изолация с добре кримпвани съединители от TRIA (Tx port) до модема. Разположеният отвън съединители трябва да бъде хидроизолиран към TRIA със самовулканизираща се лента. Желателно е TRIA да бъде заземена през връзката с носещата конструкция на антената.

Активирането се извършва на две стъпки от компютър, свързан с "прав" кабел с LAN-порта на модема:

#1 - чрез софтуера на модема (192.168.100.1/install) и бипъра - за прецизно насочване към спътника. Избира се един от четирите лъча, този с най-високо ниво на параметъра "Rx SNR" и се натиска стрелката надясно на екрана за активиране на бипъра. След достигане на оптимално ниво с въртене на болтовете за азимут и елевация на антената отново се натиска стрелката надясно и след няколко минути (понякога и повече, ако има нова версия на софтуера) обмен между терминала и централната станция при успешно изпълнение на процедурата се достига до получаване на адрес по DHCP от централната станция на VSAT мрежата. За сигналите на бипъра (вграден в TRIA) вижте повече във видеоклипа в раздела Aктивиране нa връзката. На вътрешен адрес 192.168.100.1 може да се получи информация за статуса на терминала на следващ етап.

#2 - чрез self-activation софтуер, който се зарежда от централната станция. За активиране на връзката трябва да въведете кодовете за достъп, които се получават от нас и след рестартиране на модема трябва да получите достъп до Интернет. Ако в модема на е заредена последната версия на софтуера му, то преди активирането трябва да се стартира обновяване.

Тези клипове ще Ви помогнат:

Видео с инструкции на английски език.

Видео с инструкции на руски език.

Активирането на връзката е най-добре да се прави при липса на облаци в посока на спътника.

След като връзката е активирана можете да проверите адресите и SNR нивата на http://checkportal.skylogicnet.com (само от компютър директно включен в LAN порта на модема). Скоростта на връзката в двете посоки (download/upload) се проверява с теста на втората страница.

Bulgarian