Инсталирай сам

Един пълен пакет оборудване се състои от 3 картонени кутии: за антената, за TRIA и за режима:

Горната част на голямата картонена кутия съдържа рефлектора за антената:

Под него можете да намерите по-малките компоненти:

Кутията също съдържа голям бял лист с указания за сглобяване:

TRIA модулът се разопакова:

и разопакованият модел с захранващия блок и кратко ръководство за употреба:

В комплекта няма стойка за вертикална стена. Стойка може да бъде закупена отделно:

В началото трябва да определите подходящо място за антената, имайки предвид местоположението на спътника. Азимут и елавацията за вашето местоположение можете да намерите тук

Имайте предвид препоръчания "цвят" на лъча за вашето местоположение.

Фиксирана вертикална метална тръба с диаметър от 50 до 70 мм трябва да се използва като опора за антената.

След това трябва да монтирате антената с TRIA модула така, както е показано в насоките. Антената трябва да бъде насочена към спътника.

Трябва да издърпате и фиксирате RG6 коаксиален кабел с двойно екраниране с добре обвити съединители TRIA (Tx порт) към модема. Външният конектор към TRIA трябва да бъде хидроизолиран с лента. Трябва също да заземите TRIA модула.

Активирането се извършва на две стъпки от компютър, свързан с "прав" кабел към LAN порта на модема:

# 1 - Използване на софтуера на модема (192.168.100.1/install) и звуковия сигнал - за прецизно насочване към спътниците. Изберете един от четирите лъча - този с най-високо ниво на параметъра "Rx SNR". Когато успешно приключите този процес, трябва да получите DHCP адрес от централната VSAT мрежа. Вижте повече информация относно звуковия сигнал (вграден в TRIA) в секцията KA-SAT Link на нашия уебсайт. След това можете да тествате нивата на SNR на местен адрес 192.168.100.1.

# 2 - Чрез софтуера за самоактивиране, който се зарежда от централната станция. За да активирате връзката, трябва да въведете код за достъп, който можете да получите от нас и след това, след като рестартирате модема, трябва да бъдете свързани към Интернет.

Тези видеоклипове вероятно ще ви помогнат:

Видео инструкции на английски.

Видео инструкции на руски.

След активиране можете да тествате състоянието на FAP ("трафик") на терминала на http://chechportal.skylogic.com (само от компютър, свързан директно към LAN порта на модема). Скоростта на изтегляне и качване може да бъде тествана на втората страница.

Bulgarian